ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้าพบอินเทอร์แรคทในอุปถัมภ์ (View:91)

วันที่โพส 18/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


18 กค.66 นย.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ พร้อมด้วย นยล.ศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ ประธานเยาวชน และ รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ ประธาน YEO สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เข้าพบท่านลภัสรดา ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการฯ/อาจารย์ที่ปรึกษา/สมาชิกอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)​จังหวัดนครปฐม ในอุมถัมป์ของสโมสรฯ เพื่อให้การดำเนินงานของอินเทอร์แรคท์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิถาพยิ่งขึ้น โชคดีสโมสรฯได้ร่วมหล่อเทียนเนื่องจากใกล้ในวันเข้าพรรษาฯกับทางโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย