ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมอบรมคณะกรรมการบริหารอินเตอร์แรคท์ พื้นที่ 16-30ภาค 3330 (View:114)

วันที่โพส 16/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เสาร์ 15 ก.ค.66 : สโมสรอินเตอร์แรคทฺ์ อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรรณิการ์ จำนวน 5 สโมสร คือ 1. โรงเรียนสวนแตงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี.... 2. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี..... 3. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี.... 4.โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี... 5.โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี..... ประชุมอบรมคณะกรรมการบริหารอินเตอร์แรคท์ พื้นที่ 16-30 ภาค 3330 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นำโดย อน.นงลักษณ์ ศุภโสภณ ฝ่ายเยาวชนและที่ปรึกษาอินเตอร์แรคท์ เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมกับ รทร.ศศิวรรณ คุ้มฉายา ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ และที่ปรึกษาอินเตอร์แรคท์ ดูแลพร้อมเข้าร่วมประชุมดังกล่าว