ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ DTA (View:118)

วันที่โพส 15/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


15 กค.66 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ โดยการนำของ นยล.ศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ ประธานกิจกรรมเยาวชน พร้อมด้วย รทร.ศิโรรัตน อึ้งเจริญ ประธาน YEO. รทร.วิไลรัตน์ ศรีโชติ สมาชิก นำสมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์ในอุปถัมภ์ 4 สโมสรฯ/อาจารย์ที่ปรึกษา -โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย -โรงเรียนนักบุญเปโตร -โรงเรียนเทศบาล4(เชาวนปรีชาอุทิศ) -โรงเรียนวัดลำเหย เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรทค์ DTA ภาค 3330 พื้นที่ 16-30 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี โดย นย.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ ร่วมส่งการเดินทาง