ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้าพบสโมสรอินเทอร์แรคท์ในอุปถัมภ์ (View:109)

วันที่โพส 13/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


13 กค.66 นย.รธิป ตั้งสิริกฤษ์ พร้อมด้วย นยล.ศศิพิมล แก้วทวีศักดิ์ ประธานกิจกรรมเยาวชน/รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ ประธาน YEO สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เข้าพบ นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผอ.โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย/บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง ผอ.โรงเรียนนักบุญเปโตร พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา สโมสรอินเทอร์แรคท์ในอุปถัมภ์ของสโมสรฯ เพื่อให้การดำเนินงานของอินเทอร์แรคท์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น