ข่าวประชาสัมพันธ์


รทร.วริทธิ์ฐา ภูวฤทธิ์เลิศสิน ประธานมูลนิธิโรตารี ปีบริหาร 2566-2567 บริจาค 1,000 US. (View:907)

วันที่โพส 10/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


รทร.วริทธิ์ฐา  ภูวฤทธิ์เลิศสิน  ประธานมูลนิธิโรตารี ปีบริหาร 2566-2567 บริจาค PHF 1,000 $ ให้กับมูลนิธิโรตารี (ปีบริหาร ผวภ.ละออ  จินดา) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2566