ข่าวประชาสัมพันธ์


เตรียมการต้อนรับและส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ (View:127)

วันที่โพส 07/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


บทสนทนาระหว่าง รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ ประธานYEO/และปฎิบัติหน้าที่แทน อน.ธัญพร ลิ้มเฉลิม ประธาน YE สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ กับนักเรียน​แลกเปลี่ยนฯ ทั้ง In bouse-​Outbouse และกับครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้งเตรียมต้อนรับและเตรียมส่ง เตรียมอบรม DTA เหนื่อยไหมเอ่ย น้องจ๊ะเอ๋