ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมอบรมกับทีมงานภาคฯ Vibrant Club Workshop (View:263)

วันที่โพส 04/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


4 กค.66 นยล.ศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ ประธานกิจกรรมเยาวชน /รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เป็นตัวแทนนายกสโมสรฯ เข้าร่วมอบรมฯ กับทีมงานภาค 3330 นำโดยผู้ว่าการภาค ชัชชาล เตละวาณิชย์ ปี 2566-67 และประธานคณะกรรมการฝึกอบรมภาค จะจัดอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่าน ก่อนเดินทางไปร่วมประชุม Vibrant Club Workshop ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส กำหนดการอบรมออนไลน์ดังนี้ วันที่ 4 ก.ค. 66 อินเตอร์แรคท์ วันที่ 19 ก.ค. 66 ภาพลักษณ์ วันที่ 25 ก.ค. 66 สมาชิกภาพ วันที่ 26 ก.ค. 66 มูลนิธิโรตารี วันที่ 28 ก.ค. 66 โรทาแรคท์ ทุกท่านสามารถติดตามการจัดอบรม ตามวัน เวลา ตั้งแต่ 19.00 - 20.30 น. ในวันที่และหัวข้อที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น