ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมทำสัญญา Global Grant (View:148)

วันที่โพส 28/06/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ไปสถาปนา... อย่างไร ให้ได้ Global Grant กลับมา อผภ.Heejin An สโมสรโรตารีบูชอนม๊กยอน ภาค 3690 ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมทำสัญญา รายละเอียดแจ้งให้ทราบต่อไป