ข่าวประชาสัมพันธ์


สร้างมิตรภาพในสโมสรโรตารีปราณบุรี (View:923)

วันที่โพส 20/06/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เมือวันทึ่ 14 มิถุนายน 2566 ท่าน อน.ละออ หาญณรงค์ อน.ชูวิทย์ ปราณชนะศักดิ์ อน.วิทยา เชื้อชาย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมท่านอดีตนายก ประสิทธิ์ ขวัญอ่อน ที่สำนักงานทนายความ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ยั่งยืนสืบต่อไป ท่านเป็นนายกปี 2541-42 Follow Your Rotary Dream "สานฝันโรตารีให้เป็นจริง"ท่านยังกล่าวคิดถึงเพื่อนสมาชิกสโมสรโรตารีทุกๆท่าน ขอขอบคุณพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

             ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ

               อน.วิทยา เชื้อชาย