ข่าวประชาสัมพันธ์


เยี่ยม อน.ยงยุทธ สร.นครปฐม (View:993)

วันที่โพส 19/06/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


19 มิย.66 นยล.รธิป ตั้งสิริกฤษ์ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วย อน.ชนิษฎ์ภัค กัลยาพิเชฎฐ์ /อน.ชัชชญา โอภาปัญญโชติ เข้าเยี่ยม อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล อดีตนายกสโมสรโรตารีนครปฐม ที่ได้รับอุบัติเหตุ ขณะนี้พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์