ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม (View:904)

วันที่โพส 13/06/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


13 มิย.66 นยล.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ / รทร.ศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ ประธานเยาวชน / รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ ประธาน YEO ปีโรตารี 2566-2567 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์(DTA)​ "Interact Mdeting" ปี 2566 เวลา 19.00น -20.00น โดยมีวาระ -แนะนำคณะกรรมการที่จะร่วมกันงานกับทุกสโมสร ในปีบริหาร 2023-24 - ให้ความรู้พื้นฐาน สำหรับผู้นำองค์กรและประธานเยาวชน ก่อนเข้าร่วมประชุม กับสร อินเทอร์ในการอุปถัมภ์ของทุกท่าน - การจัดอบรม คณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ ภาค (DTA)ประจำปี 2023-24 - การอัปเดตข้อมูล และ รางวัล Citation สโมสร อินเทอร์แรคท์ของ แต่ละสโมสร -การทำโครงการ บำเพ็ญประโยชน์ระดับภาค ร่วมกัน(โคงการชนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ)