ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (View:192)

วันที่โพส 08/06/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ยังไม่พ้นปีโรตารี แต่หน้าที่มาก่อนแล้ว รับผิดชอบจนข้ามปี มี รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ เป็นYEO นยล.รธิป ตั้งสิริกฤษ์ สบายใจไปทั้งปี บอกแบบนี้.. หวานเจี๊ยบบบ...