ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมงานสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ภาค3330 ปี 2566-2567 (View:73)

วันที่โพส 26/05/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


...นายกอัมพวัน สุวัฒนานันท์ พร้อมด้วยนายกรับเลือกสุชาติ-โรตารีแอนน์เตือนใจ เอกพัชรวรรณ และสมาชิกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมงานสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ภาค3330 ปี 2566-2567 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ กองพันทหารสื่อสาร ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร หลังเสร็จพิธี เดินทางร่วมรับประทานอาหาร สถานที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร