ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมพิธีสถาปนา สร.กระทุ่มแบย (View:75)

วันที่โพส 26/05/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


25 พค.66 นยล.รธืป ตั้งสิริกฤษ์ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วย อน.ประเทือง หวลบุตตา/อน.ชัชชญา โอภาปัญญโชติ ร่วมพิธีสถาปนาฯสร.กระทุ่มแบน ณ กรมทหารสื่อสารที่1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร