ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดอบรมคณะทีมทำงาน (View:826)

วันที่โพส 25/05/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


24 พค.66 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมกับสโมสรโรตารีนครปฐม, สโมสรโรตารีบางเลน, สโมสรโรตารีดอนตูม, สโมสรโรตารี Royal Hua Hin,สโมสรโรตารีทวารวดี และ Rotary Club ofBucheonMogryunภาค 3690 ประเทศเกาหลีใต้ จัดทำโครงการสนับสนุนสมทบทุน โดยใช้งบประมาณจากมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล Global Grant No.2342158 และจากกิจกรรมหาทุนของสโมสรฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในห้องผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit : ICU) พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ “Necessary tools and equipment to care for patients in Intensive Care Unit (ICU) มูลค่า 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ❣️โครงการดังกล่าวได้จัดซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดอบรมคณะทีมทำงานเพื่อปฏิบัติการในห้อง ICU ดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมอบโครงการฯ ของสโมสร ณ โรงพยาบาลกำแพงแสน