ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบห้องผู้ป่วยวิกฤติและวัสดุครุภัณฑ์ฯ (View:1291)

วันที่โพส 20/03/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


20 มีค.66 สโมสรโรตารีพระะปฐมเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมกับ สโมสรโรตารีนครปฐม สโมสรโรตารีบางเลน สโมสรโรตารีดอนตูม สโมสรโรตารี Royal Hua Hin สโมสรโรตารีทวารวดี และ Rotary Club of Bucheon Mogryun ภาค 3690 ประเทศเกาหลีใต้ มอบห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Unit : ICU) พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ Necesssary tools and equipment to care for patients in Intensive Care Unit (ICU) ตามโครงการ Global Grant No.2342158 มูลค่า 3,298,400 บาท (U$D 86,800) ให้แก่โรงพยาบาลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม