ข่าวประชาสัมพันธ์


การเข้าร่วมประชุมใหญ่ภาค 3330 (View:160)

วันที่โพส 18/03/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ภาคภูมิใจในทุกรางวัลที่ได้รับ เพราะทุกรางวัลแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีจากสมาชิกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ทุกๆ ท่าน ทั้งจากทุนทรัพย์ ทั้งจากพละกำลัง ทั้งจากรอยยิ้ม ทั้งจากเสียงหัวเราะ ทั้งจากการถกเถียง ทั้งจากน้ำตา แต่นั่นคือ "ความรัก" จากเราสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ 1.นย.เครือฟ้า นาเครือ ได้รับการยกย่องโดยบริจาคให้มูลนิธิโรตารีในระดับ Major Donor Level 12 2.รางวัลเกียรติคุณ สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยพัฒนบริหารธุรกิจ สโมสรที่จัดทำข้อบังคับสโมสรโรทาแรคท์ตามแนวทางของโรตารีสากล 3.รางวัลฝ่ายมูลนิธิสโมสรที่บริจาคเข้ามูลนิธิโรตารีรวมทุกกองทุนยอดรวมสูงสุด อันดับ 2 (กลุ่มสมาชิก 35 คนขึ้นไป) 4.รางวัลฝ่ายโครงการบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรสรรค์สร้างโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก Global Grant Award 5.รางวัลโครงการบำเพ็ญประโยชน์ยอดเยี่ยม 6.รางวัลฝ่ายภาพลักษณ์สาธารณะ สโมสรที่มีการประชาสัมพันธ์องค์กรดีเด่น 7.รางวัลสโมสรที่ทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ โดยยึดหลักการผสมผสานบริการ 5 แนวทางรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 (กลุ่มที่มีสมาชิก 35 คนขึ้นไป) 8.รางวัลเกียรติคุณฝ่ายมูลนิธิโรตารี สโมสรที่สมาชิกทุกคนบริจาคเข้ามูลนิธิโรตารีไม่เจาะจงกองทุน100% 9.ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสโมสรอุปถัมป์ของสโมสรอินเทอร์แรทค์และสนับสนุนเข้าร่วมประชุมอบรมคณะกรรมการสโมสร 10.ประกาศเกียรติคุณสโมสรโรตาแรคท์งิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ สโมสรที่บริหารจัดการเรื่องชำระค่าบำรุงสโมสรทและค่าบำรุงภาค ภายในกำหนด 11.ประกาศเกียรติคุณ สโมสรที่ได้ดำเนินกิจกรรมพลังเยาวสตรี 12.รางวัลฝ่ายบริหารจัดการสโมสร สโมสรที่บริหารจัดการสโมสรได้ยอดเยี่ยม "จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี" ปี​2565​ ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุน จากใจจริงเลยค่ะ 24 มีค.66 นี้ นายกเครือฟ้า สั่งเลี้ยงแบบเต็มคาราเบล เลยนะคะ... 17-19 มีค.66