ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมงานเลี้ยงรุ่น นยล.119 (View:1249)

วันที่โพส 18/03/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


17-19 มีค.99 #ep2 นยล.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ นายกรับเลือกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ร่วมงานเลี้ยงรุ่น นยล.119 ก่อนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ภาค 3330 ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี