ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมครั้งที่ 25 วันที่ 16 มีนาคม 2566 (View:739)

วันที่โพส 16/03/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีราชบุรีจัดการประชุม ครั้งที่ 25  วันที่ 16 มีนาคม 2566  ณ  ห้องประชุมหอประชาคมราชบุรี  เพื่อปรึกษาการจัดกิจกรรม