ข่าวประชาสัมพันธ์


งานวันครอบครัวสโมสรโรตารีจังซีลอน (View:1144)

วันที่โพส 27/02/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีจังซีลอนจัดงานวันครอบครัว ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยจัดทริป 2 วัน 1 คืนไปพักผ่อนที่จังหวัดพังงา รวมถึงจัดกิจกรรมขอบคุณคณะกรรมการปีบริหาร 2564-2565 ซึ่งยังไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19