ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีเปิดงานจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ Save Underwater World (View:429)

วันที่โพส 26/02/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


"Save Underwater World"????

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต นำโดย นายศาสวัส หลิมพาณิชย์ นายกสโมสรฯ จัดพิธีเปิดงานจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังเทียม ในพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการโครงการ Save Underwater World ณ แพบรรทุก บริเวณแนวปะการัง ด้านหน้าเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายสุชาติ รัตนเรืองสี ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต, นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, นายประชา อุ่นใจชน ผู้อำนวยการ CPAC Solution Center ภาคใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG), นางละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2565-2566, สมาชิกสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่เกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ โดยรูปแบบการจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพิ่มความสมบูรณ์สวยงามของแนวปะการังและท้องทะเล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ด้านนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสโมสรโรตารีเหมืองแร่ ภูเก็ต, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ โดยรูปแบบการจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพิ่มความสมบูรณ์สวยงามของแนวปะการังและท้องทะเล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้คงความสมบูรณ์ พร้อมกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้คงไว้ซึ่งความสวยงาม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญ พร้อมสนับสนุนการจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง บริเวณพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน

https://www.facebook.com/rotarymeuangraephuket

https://fb.watch/iX4yLciBH4/