ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งมอบโครงการDistric Great "ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังข่อย" (View:1228)

วันที่โพส 17/02/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีหัวหินนำโดยนายกพัทธมน พันธ์พงศ์ ได้ส่งมอบโครงการDistric Great ต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังข่อย ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 170,000 บาท สร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสโมสรโรตารีหัวหินได้มอบอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล 10 ลูก ชั้นวางพร้อมหนังสือ 2 ชุด และเลี้ยงอาหารกลางวัน ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม ขนม และเครื่องดื่มให้นักเรียนและคณะที่มาร่วมส่งมอบในวันนั้นประมาณ 200 คนทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้รับมอบและเสร็จพิธี