ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ "Save Underwater World" (View:1226)

วันที่โพส 12/02/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต จัดดแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อมอบฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง (3D Printing Concrete) จำนวน 3 ชุด รวม 39 ชิ้น ที่จะนำไปจัดวาง ณ บริเวณเกาะไม้ท่อน ต.วิชิต อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ "Save Underwater World"  

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้มี สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต โดยนายศาสวัส หลิมพานิชย์ นายกสโมสรฯ, นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต และ นายภูวไนย วรรณมะกอก นายกสโมสรโรตารีป่าตองบีช เข้าร่วมลงนามพร้อมกัน