ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายกเชิดชัย เพียรวรานนท์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2565-2566 และสมาชิกสโมสร ได้ไปเยี่ยมเยียน อน.ลภัสชัชนันท์ (เลิศไพศาล) ปัญญาพลฉัตร (View:464)

วันที่โพส 03/02/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายกเชิดชัย เพียรวรานนท์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2565-2566 และสมาชิกสโมสร ได้ไปเยี่ยมเยียน อน.ลภัสชัชนันท์ (เลิศไพศาล) ปัญญาพลฉัตร และให้กำลังใจที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานจนตัองตัดอวัยวะบางส่วนออกทำให้การเดินทางลำบาก พร้อมกับขอพรปีใหม่ และท่านได้เมตตากลับเข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้นายกไว้ใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตลอดปีโรตารีอีกด้วย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ