ข่าวประชาสัมพันธ์


การเข้าร่วมอบรมสัมมนา Club Vibrant Workshop ปี 2022-2023 ของสโมสรโรตารีคอหงส์ (View:1306)

วันที่โพส 30/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 6 สิงหาคม 2565 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นย.เพ็ญ  มานะการ และประธานฝ่ายต่างของสโมสรได้แก่ ฝ่ายมูลนิธิ ฝ่ายสมาชิกภาพและฝ่ายภาพลักษณ์ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา Club Vibrant Workshop ปี 2022-2023 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จ. นครปฐม