ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีคอหงส์ประชุมประจำสัปดาห์สัญจร (View:392)

วันที่โพส 29/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีคอหงส์ร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ เพื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่ม รักษาสมาชิกภาพ โดย อผภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ประธานคณะอนุกรรมการรักษาและเพิ่มสมาชิกภาพ พื้นที่ 1-15 และสมุย-พงัน ในการประชุมครั้งนี้จัดเป็นการประชุมสัญจรของสโมสรครั้งที่ 3 ของเดือนตุลาคมด้วย