ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ มอบสมุดเรียนจำนวน 1,200 เล่ม เป็นเงินจำนวน 13,800 บาท ให้กับนักเรียน นักธรรม โรงเรียนพระปริยัตธรรม วัดโคกเปรี้ยว เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 26 มกราคม 2566 (View:742)

วันที่โพส 28/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นำโดย....
-นายกวริษฐ์รดา เรืองแก้วภคพงศ์
-ผชภ.ไกร  ผลประทุมแสน ผชภ.พื้นที่ 4
-อน.ธัญรัศม์ ฤทธิ์เทวา ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์สโมสรและสมาชิก