ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 3 (View:865)

วันที่โพส 27/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีราชบุรีเข้าร่วมประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 3 พื้นที่ 16 - 30 ภาค 3330 โรตารีสากล  วันที่ 26 มกราคม 2566  ณ  โรงแรม The Resort Hotel โพธาราม จ.ราชบุรี