ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 3 (View:1165)

วันที่โพส 26/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เข้าร่วมประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 3 พื้นที่ 16-30 ภาค 3330 โรตารีสากล ในวันที่ 26 มค.66 ณ โรงแรม The Resort Hotel โพธาราม จ.ราชบุรี นำโดย 1.นย.เครือฟ้า นาเครือ 2.นยล.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ 3.อน.ธัญพร ลิ้มเฉลิม 4.อน.อนงค์ โฆษิตสุคต 5.อน.ดร.อารีรัตน์ อัศนีวุฒิกร 6.รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ 7.รทร.วิไรรัตน์ ศรีโชติ 8.รทร.ธัญญ์นภัส ลิขิตวัฒนกิจ