ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดทำโครงการปัองกันและแก้ไขปัญหาการขัดแย้งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของสโมสรโรตารีคอหงส์ (View:65)

วันที่โพส 24/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 24 มกราคม 2566 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นย.เพ็ญ  มานะการได้นำสมาชิกสโมสร ไปจัดทำโครงการปัองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดความขัดแย้งในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดควนเนียง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการจัดทำโครงการครั้้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ การให้ความรู้และวิธีการป้องกัน การขจัดปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน กิจกรรมการสร้างความรักสามัคคีในกลุ่มเพื่อน รวมทั้งมีการมอบของรางวัลแก่ผู้ที่ร่วมกิจกรรมและทางสโมสรได้มอบเสื้อของสโมสรให้กับคณะครูในโรงเรียนด้วย