ข่าวประชาสัมพันธ์


การเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วยของสโมสรโรตารีคอหงส์ (View:824)

วันที่โพส 22/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  วันที่ 22 มกราคม 2566 นย.เพ็ญ  มานะการพร้อมด้วยสมาชิกกิติมศักดิ์ อน.ชัยวัฒน์  เฉลิมชัย และสมาชิกสโมสรโรตารีคอหงส์ ได้นำกระเช้าสุขภาพไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ อน.อุทัยทิพย์  ทองด้วง เหรัญญิหสโมสร ที่เข้ารับการผ่าตัด เกี่ยวกับกระดูกข้อสะโพก ที่โรงพยาบาลสงขลา พร้อมกันนี้ทางสโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ โดย นย.วริษฐ์รดา เรืองแก้วภคพงศ์ และสุภาพบุรุษ อน.พันธวิชญ์ ขวัญทองเย็น ได้ไปร่วมมอบกระเชัาสุขภาพ เพื่อให้กำลังใจแก่ อน.อุทัยทิพย์ ในนามของ อดีตนายกสโมสรรุ่น 111 ด้วยเช่นกัน