ข่าวประชาสัมพันธ์


เลื้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนคราม (View:919)

วันที่โพส 15/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีลูกแก-กาญจนบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารีนครชัยศรี จัดทำโครงการเลี้ยงอาหากลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ณ โรงเรียนบ้านดอนคราม ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี