ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดงานวันครอบครัวสัมพันธ์ุ วันปีใหม่ (View:1536)

วันที่โพส 05/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรโรตารีสิชล-นครศรี  ได้จัดกิจกรรม  วันครอบครัวสัมพันธ์ุ  วันปีใหม่  ได้จัดกิจกรรม 1.บายศรี ผูกข้อมือ ไหว้ข้อพร  จากสมาชิกที่อาวุโส  เป็นที่เคารพของสมาชิกในสโมสร  

2.การประกวดร้องเพลง

3.ประกวดการแต่งกายสวยงาม

4.มีการโหวดขวัญใจโรตารี

5.มีเกมส์ให้สมาชิกและลูกๆของสมาชิกได้เล่น กัน

ซึ่งกิจกรรมนี้  ใช้สร้างเสริม ความรัก ความสามัคคี  ความกลมเกลียว  ของสมาชิกได้ดีมาก   ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้