ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 12 ธันวาคม 2565 สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็ก 9 คน ตามโครงการ District Grant DG 2340617 “ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเด็กปฐมวัยและเยาวชนทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” (View:651)

วันที่โพส 13/12/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็ก 9 คน ตามโครงการ District Grant  DG 2340617 “ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเด็กปฐมวัยและเยาวชนทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” นำโดย อน.สุมาลี ธนวัฒน์ ประธานมูนิธิ และ สมาชิกโรทาเรียนพลอยราชบุรี