ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.อู่ทอง ร่วมพิธีสถาปนาสโมสรอินเทอร์แร็คท์โรงเรียนอู่ทอง และ สโมสรอินเทอร์แร็คท์โรงเรียนบ้านเขากำแพง (View:1062)

วันที่โพส 10/12/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


1 ธันวาคม 2565 สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.คนิน แก้วนวม และสมาชิก 

ร่วมพิธีสถาปนา #สโมสรอินเทอร์แร็คท์โรงเรียนอู่ทอง และ #สโมสรอินเทอร์แร็คท์โรงเรียนบ้านเขากำแพง ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีอู่ทอง ปีโรตารี 2565-2566 

ทางสโมสรโรตารีอู่ทอง ขอขอบคุณ 

ท่าน อน.สุบงกช ธงทองทิพย์ ได้มอบเงินสนับสนุนในการทำกิจกรรมให้กับน้องๆ สโมสรอินเทอร์แร็ค ทั้ง 2 โรงเรียนในครั้งนี้ 

และ ขอบคุณ ท่าน อน.ธัชวรรณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ดูแลและประสานงานกับน้องๆ สโมสรอินเทอร์แร็คท์ได้อย่างดีเยี่ยมครับ 

ในงานได้รับเกียรติจาก 
ท่าน ผชภ.พิมญาดา แจ่มอรุณ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 30 
ท่าน รทร.ศศิวรรณ คุ้มฉายา สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยครับ 

#D3330RI #Interact #RotaryUthong #Peopleofaction #ImagineRotary