ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารี่พระสมุทรเจดีย์ รับสมาชิกใหม่2ท่าน (View:3756)

วันที่โพส 16/09/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


มิตรโรแทเรียนสร.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 9 วันที่ 15 กย 58เวลา 19.00น.                      

มีวาระพิเศษต้อนรับสมาชิกใหม่2ท่าน                             

คือ รทร.วันชัย ใจเที่ยง

และรทร.บรรเจิด พลูสวัสดิ์ ได้ประดับเข็มเป็นโรแทเรีียนเต็มตัวแล้วครับ                                               

ขอให้ท่านlสมาชิกใหม่ทั้ง2ท่าน จงประสพความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเถิด                                                                   

ด้วยไมตรีจิตรแห่งโรตารี.
นย อู๊ด คำดวง

รทร พงษ์พัฒน์.  สัตยวินิจ
ปธ ประชาสัมพันธ์
ผช.อน สมดุล. อมรศิริพงษ์