ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.อู่ทอง ขอประสานงานก่อตั้ง สโมสรอินเทอร์แร็คท์โรงเรียนดอนคาวิทยา (View:969)

วันที่โพส 01/12/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


29 พฤศจิกายน 65  สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.คนิน แก้วนวม และสมาชิก ร่วมกับ อน.นงลักษณ์ ศุภโสภณ สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์  เข้าพบท่าน ผอ.บรรเทา คุ้มฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา 

เพื่อประสานงานเสนอขอก่อตั้ง สโมสรอินเทอร์แร็คท์โรงเรียนดอนคาวิทยา อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีอู่ทอง ปีโรตารี 2565-2566  

ส่งเสริมเยาวชนโรตารี บริการผู้อื่นเหนือตนเอง 

#D3330RI #RotaryUthong #Interact #Peopleofaction #ImagineRotary