ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโคกเสม็ดชุนร่วมกับชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมอบเตียงและแพมเพิสไข่ให้ผู้ป่วย 2 ราย (View:174)

วันที่โพส 24/11/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโคกเสม็ดชุนพร้อมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมอบเตียงแพมเพิสไข่ให้ผู้ป่วย2ราย 

ส่งมอบเตียง นายประสาธน์ ปราบณรงค์ ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ป่วยคนพิการตาบอด นางเหลือ ยิ้มเส้ง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา