ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมงานบุญ (View:630)

วันที่โพส 16/11/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2565 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์โดย ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ อน.ดลใจ จองพานิช และครอบครัว รทร. ปียาพัชร พาเจริญ เป็นเจ้าภาพฝ่ายฆราวาส ทอดณ.วัดสว่างอารมณ์ ตำบลวิหารแดงอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี