ข่าวประชาสัมพันธ์


รณรงค์วันโปลิโอโลก (View:882)

วันที่โพส 25/10/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


24 ตุลาคม วันโปลิโอโลก 25 ตค.65 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ร่วมรณรงค์ จัดอบรมพัฒนาเสริมสร้างรายได้ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จัดทำยาดมสมุนไพรไทย จำนวน 90 ท่าน พร้อมร่วมรับบริจาคเข้าโครงการรณรงค์ขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกนี้