ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมเยาวชนผู้นำ Rotary Youth Leadership Award (RYLA) จำนวน 7 คน วันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ.2565 (4คืน 3วัน) (View:652)

วันที่โพส 24/10/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


โครงการอบรมเยาวชนผู้นำ Rotary Youth Leadership Award (RYLA) จำนวน 7 คน วันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ.2565 (4คืน 3วัน)

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00น. สโมสรโรตารีเทพารักษ์ นำโดย นย.เชิดชัย เพียรวรานนท์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2565-2566 
พาเยาวชนผู้นำ Rotary Youth Leadership Award (RYLA) จำนวน 7 คน เพื่อเข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ.2565 (4คืน 3วัน) เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนผู้นำ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและการเป็นผู้นำในอนาคต ขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนและเยาวชนผู้นำทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ