ข่าวประชาสัมพันธ์


โรตาแรทค์วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (View:877)

วันที่โพส 19/10/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


We Are This Close to Ending Polio สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ และสมาชิก ในอุปถัมภ์ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ รณรงค์สวมใส่เสื้อโปลิโอ