ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ทำโครงการ District Grant DG 2340617 โดยสอดคล้องกับ Area Focus แม่และเด็ก โครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเด็กปฐมวัยและเยาวชนทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” รวมมูลค่าโครงการ 237,600 บาท (View:815)

วันที่โพส 17/10/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 17-18 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

                   สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี นำโดยนายกทัตชญา ศิริวงศ์ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปี 2565-2566 นายกรับเลือกเจนจิรา เดือนขึ้น  ผชภ.ประจวบ ฤทธิ์แดง ภาค 3330 ,อุปนายก, อดีตนายก สมาชิกสโมสรฯ และ อน.สุมาลี ธนวัฒน์ ประธานมูนิธิ ทำโครงการ District Grant  DG 2340617 โดยสอดคล้องกับ Area Focus แม่และเด็ก   โครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเด็กปฐมวัยและเยาวชนทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” รวมมูลค่าโครงการ 237,600 บาท โดยมีอดีตผู้ว่าการภาค วิชัย มณีวัชรเกียรติ อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เป็นประธานเปิดโครงการ