ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.บ้านแพ้ว จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อสมทบเข้ากองทุนโปลิโอพลัส (View:1586)

วันที่โพส 15/10/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


@ 1-5 กันยายน 2565
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดยนายกปารดา เจียมวิจิตร, นายกผ่านพ้นวินัย รัตนรักษา,นายกรับเลือกพรรณี ตันติวุฒิกุล อดีตนายกพจนีย์ เตละวาณิชย์ อุปนายก พร้อมด้วยอดีตนายกและสมาชิกสโมสรฯ ร่วมกิจกรรมจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนโครงการโปลิโอพลัสเพื่อขจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก ซึ่งมีสโมสรอินเตอร์แรคและชุมชนโรตารีในความอุปถัมภ์ร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ผู้บริจาคเงินร่วมโครงการฯ นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาคร, นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้าแพ้ว ,นายกเทศบาล นายกอบต. หัวหน้าส่วนงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในโครงการโปลิโอพลัสและร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้ กิจกรรมฯ จัดในงานเทศการนั่งชิม ตลาดผลไม้และของฝากจากบ้านแพ้ว ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร