ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการมอบมุ้งและน้ำดื่ม ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ (View:1412)

วันที่โพส 15/10/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


15/10/65 สโมสรโรตารีทับเที่ยงนำโดย นย.ปฏิพล อัยราชธนารักษ์ และสมาชิก ร่วมกับ ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่ตำบลควนธานี โดยการประสานงาน ของอสม.ควนธานี และผู้นำกลุ่มสตรีควนธานี โครงการมอบมุ้งและน้ำดื่ม ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จำนวน 17 ครัวเรือน

เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพวกเขา อย่างสะอาดและปลอดภัย และยกระดับการดำรงชีพ ให้ดียิ่งขึ้นไป ทางสโมสรโรตารีทับเที่ยง ได้เล็งเห็นความสำคัญขอบกลุ่มเปราะบางของผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ซึ่งบางครั้งกลุ่มเหล่านี้ ไม่ได้การดูแลจากภาคส่วนต่างๆอย่างทั่วถึง หรืออาจจะไม่ได้ได้รับสิทธิที่เท่าเทียบกับกลุ่มอื่นๆ