ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมอาชีพ อาสาพาเที่ยวจังหวัดกระบี่ (View:1023)

วันที่โพส 04/10/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ดังนี้
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. 
เชิญอาจารย์ธนวัฒน์ ทองเพิ่ม มาอบรมโครงการอาชีพ"อาสาพาเที่ยว จังหวัดกระบี่"
ให้กับเยาวชนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย และนักเรียนสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 23 คน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานอาชีพมัคคุเทศน์ เป็นปีที่ 2 และเป็นโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่องทุกปี โดยประชุมผ่านซูม 
วันที่ 2 ตุลาคม 2565 
เวลา 8.30-12.00 น.
นำนักเรียนที่ผ่านการอบรมทฤษฎีแล้ว ออกไปฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ พาไปท่าปอมคลองสองน้ำ>ลานปูดำ>กำแพงศิลปะ
สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนดังนี้
-บริษัทศรีสวัสดิ์ทราเวลแอนด์ทัวร์
-ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลและอาจารย์ที่ปรึกษา
-วิทยากร อจ.ธนวัฒน์ ทองเพิ่ม