ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ นำโดย นายกสโมสรชาลี ทองไฝนำสมาชิกเข้าร่วมประชุม Intercity วันที่ 24 กันยายน 2565 ณโรงแรมบุรีศรีภู (View:309)

วันที่โพส 27/09/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


 เวลา 08.30 ถึง 17.00
สมาชิกเข้าร่วมลงทะเบียนจำนวน 6.ท่านมาร่วมประชุมเพียง 5 ท่าน
ทางสโมสรโรตารี่หาดใหญ่นครินทร์ได้นำเสื้อวิ่ง People of Action สีเขียวมาจำหน่าย เพื่อ หารายได้เข้าโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เป็น ปีที่5 เมื่อ ปี 2563 หลังจากทำโครงการต่างๆเรียบร้อยได้มอบเงิน 32,000 เข้ากองทุนมอบให้อผวภ ธีระยันท์ ทองหล่อเพื่อใช้ในกิจกรรมสโมสรโรตารีในจังกวัดสงขลา
ครั้งนี้ปีบริหาร 2565-2566จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทุกสโมสรได้ช่วยสั่งซื้อสโมสรละ ไม่ น้อยกว่า 10 ตัว ๆละ 200 บาทสมัครวิ่ง 300 บาททางสโมสรได้นำสมาชิกเข้าจำหน่ายทุกเสาร์อาทิตย์ที่ห้างเซ็นทรัล festival หาดใหญ่ชั้น 2หน้าซุปเปอร์สปอร์ต
ด้วยไมตรีจิตจากสโมสรโรตารี่หาดใหญ่นครินทร์