ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “จังหวัดกระบี่ ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” (View:1215)

วันที่โพส 23/09/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


✅ วันที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ????สโมสรโรตารีกระบี่โดยการนำของ นายกนนทวรรณ เอ่งฉ้วน นายกสโมสรโรตารีกระบี่ ????เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการข้ามถนนทางม้าลาย ????ณ โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ.กระบี่ ????โดยมีสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกระบี่ ในฐานะเจ้าภาพผู้จัดงาน ????โดยเริ่มพิธีเปิดโครงการบริเวณด้านหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกระบี่ และห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาร่วมงาน ดังนี้
1. ปภ.จ.กระบี่(ผู้จัดกิจกรรม)
2. โรงเรียนเทศบาล3เมืองกระบี่
3. เทศบาลเมืองกระบี่
4. สำนักงานขนส่งจ.กระบี่
5. คปภ.จ.กระบี่
6. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ.กระบี่
7. ตำรวจภูธร จ.กระบี่
8. แขวงทางหลวงกระบี่
9. สโมสรโรตารีกระบี่
✅ ประธานเปิดงานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง)???? กิจกรรมรณรงค์ให้เด็กนักเรียนรู้จักการข้ามถนนทางม้าลายอย่างถูกต้อง ❤️ในการนี้สโมสรโรตารีกระบี่ได้มอบหมวกกันน๊อคสำหรับเด็ก จำนวน ???? ใบ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ????⛑????‍????เพื่อเป็นสัญญลักษณ์เชิงกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหันมาให้ความสำคัญกับหมวกกันน๊อคให้มากขึ้น กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณเวลา 11.00น. สร้างความประทับใจและได้รับคำขอบคุณจาก จังหวัดกระบี่ และปภ.จ.กระบี่ และภาคีเครือข่ายผู้มาร่วมงาน เป็นอย่างมาก♥️