ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร ครั้งที่ 6 ปีโรตารี 2565-2566 และร่วมแสดงความยินดี ดร.วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (View:1798)

วันที่โพส 23/09/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


 

วัน พุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. ณ ครัวทอข้าว โรงแรม ณเวลา)  นำโดย นายกทัตชญา ศิริวงษ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมี ผวภ. ประจวบ ฤทธิ์แดง   (ร่วมประชุมออนไลน์)และอดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียนและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งนี้ เพื่อแจ้งกิจกรรม/ข่าวสาร /ร่วมแสดงความยินดี ดร.วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์  และรับประทานอาหาร จากมิตรภาพ ที่นำมาให้สมาชิกทาน

ทั้งนี้ ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ทุกท่านมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ในทุกกิจกรรม ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี  

# IMAGINE ROTARY   # จินตนาการสานสร้างงานโรตารี

# D3330 RI