ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับเครือข่าย (View:1132)

วันที่โพส 06/09/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 5 กันยายน 2565 : สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย อน.ดลใจ จองพานิช และสมาชิก เข้าร่วมประชุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับเครือข่ายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทั้งนี้ได้รับทราบสภาพปัญหา และความต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือต่อไป ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา (ชั้น 10) ตึกอำนวยการ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี